ODWODNIENIA I NAWODNIENIA


ODWODNIENIA I NAWODNIENIA

Odpowiednia gospodarka wodami opadowymi ma wpływ nie tylko na roślinność. Jest także kluczowa w utrzymaniu właściwej kondycji fundamentów i całego budynku. Nadmiar wód opadowych przy niekorzystnych warunkach gruntowych (grunty nieprzepuszczające wody jak np. glina) prowadzić może do tworzenia się zastoisk wody, które niekorzystnie wpływają na rośliny (gnicie korzeni i stopniowe obumieranie) i mogą powodować zawilgocenia fundamentów i ścian budynku. Problemów tych można uniknąć poprzez odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej lub innego odbiornika za pomocą drenażu. 

Dla właściwej kondycji ogrodu konieczne jest również zapewnienie optymalnego poziomu nawodnienia w okresie wegetacji oraz upałów. Wygodnym rozwiązaniem są automatyczne systemy nawadniające, pozwalające w sposób ekonomiczny i niemal bezobsługowy na stworzenie roślinom odpowiednich warunków do wzrostu.